Úvodní slovo děkana

Vážené absolventky, vážení absolventi,

Milé kolegyně, milí kolegové,

Ještě jednou Vám touto cestou gratuluji k úspěšnému absolvování studia na naší fakultě a přeji Vám hodně štěstí v nadcházející etapě Vašeho profesního i osobního života. Jsem velmi rád, že jste si pro své studium zvolili právě Lékařskou fakultu v Hradci Králové a doufám, že i nadále zůstanete její součástí, abychom mohli společně překonávat výzvy ve výuce moderní medicíny a být inspirací a oporou pro budoucí generace mladých mediků a mediček. Ať už se rozhodnete stát vyučujícími, nebo se budete na fakultu vracet jako naši hosté za účelem sdílení aktuálních informací z praxe formou webinářů, besed, přednášek, či v jakékoliv jiné podobě, bude to mít pro naše současné i budoucí studenty a studentky velký význam. Vaše podněty a nápady stran inovace a organizace výuky v návaznosti na požadavky, se kterými se potkáte v praxi, jsou pro nás cennou zpětnou vazbou a budu rád, když se o ni podělíte, abychom mohli lépe udržet krok s proměnlivými nároky na práci ve zdravotnictví a budoucí generace lékařů připravovat co nejlépe. Já i moji kolegové Vám rádi budeme i nadále oporou ve Vašem profesním vzdělávání, vědě i výzkumu, proto se na nás neváhejte kdykoliv obrátit stran dalšího vzdělávání či společných výzkumných projektů. Rádi s Vámi zůstaneme v kontaktu prostřednictvím společenských setkání a akcí v rámci našeho LF HK Alumni Klubu, který byl založen nedávno, ale pevně věřím, že se stane velmi důležitou dlouho dobou tradicí.

Se srdečným pozdravem,

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. děkan

Aktuality