Vážené absolventky, vážení absolventi,

rádi bychom Vás v souvislosti s analýzou uplatnitelnosti absolventů LF HK požádali o pomoc. Tato analýza probíhá v rámci projektu ESFII. Naším cílem je zjistit, jakým způsobem probíhá Vaše zapracování do profesního života po ukončení studia na fakultě.

Analýza probíhá pomocí dotazníkového šetření. Pro toto šetření jsou vytvořeny 2 on-line dotazníky (jeden pro absolventy a druhý pro jejich školitele). Šetření je zaměřeno na absolventy bakalářského, magisterského a doktorského studia, kteří své studium ukončili před 8 a méně lety.

Dotazník pro absolventy se zaměřuje na 4 okruhy:

  1. Charakteristika absolventa
  2. Vývoj kariéry absolventa
  3. Pracovní pozice
  4. Hodnocení předpokladů pro praxi získaných při studiu.

Dotazník pro školitele absolventů je zaměřený na následující témata:

  1. Charakteristika zaměstnavatele
  2. Přínos absolventa
  3. Výběr absolventa
  4. Hodnocení absolventa.

Díky online formě lze dotazník vyplnit a odeslat odkudkoliv. Dotazník není dlouhý, v průběhu jeho vyplňování uvidíte indikátor průběhu pro představu, kolik otázek máte ještě před sebou. Nám však poskytne velice užitečné informace pro další rozvoj fakulty.

Prosím, věnujte chvilku Vašeho času vyplněním dotazníku pro absolventy a přepošlete odkaz na Vašim školitelům.

Odkazy na dotazníky:

Absolventi: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7hfSNfu6xUCfRCswDmUNPJH6XSfj2QpPhj8sXv9eP1VUOTJPMVE5UkZNSjlBRVg3SjdWSVM4MFhUSS4u

Školitelé: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7hfSNfu6xUCfRCswDmUNPJH6XSfj2QpPhj8sXv9eP1VUNFU5MzBCSE9ZNldTQjRTVTdPTVdXOFJLQS4u