Rok absolutoria: 2005

Obor: Všeobecné lékařství

Aktuální pozice: Vedoucí lékař oddělení chirurgie, LKH Wolfsberg, Kärnten

Medicína a lékařské povolání ve mně vždy vzbuzovaly respekt a obdiv současně s pokorou. Vzorem mi byl a stále je můj otec – chirurg ve FN HK.

Volba studia na LFHK byla mym perfektním a doposud i nejlepším životním rozhodnutím.

Vstříc dalším zkušenostem v medicíně, ale i v životě, směřovaly mé kroky po 9 letech v krajské nemocnici Pardubice do Rakouska, kde úspěšně svoji největší životní vášeň – chirurgii – praktikuji nejen v nemocnici, ale i v soukromém sektoru.

Jak se vyvíjela Vaše kariéra po absolutoriu na LF HK?

Okamžitě po studiu jsem nastoupila na oddělení všeobecné chirurgie KN Pardubice. Za celých 9 let jsem se naučila velmi mnoho, nejen z chirurgie, ale i intenzívní medicíny. Na tato léta, byť byla težká, jsem pyšná a vážím si všech kolegů, kteří se mé erudici věnovali. Ze znalostí z vynikající pardubické chirurgie čerpám stále a tato léta byla z mé kariéry ta nejintenzivnější. 

 Co si představíte, když se řekne Lékařská fakulta v Hradci Králové?

Vybavím si instituci Karlovy univerzity jakožto pýchy České republiky, fakultu se zaslouženým věhlasem, která svými nároky a průběhem studia propustí do světa praktické medicíny lékaře se špičkovými znalostmi, kteří obstojí ve světové konkurenci.  

Na jaký zážitek spojený se studiem na fakultě nejvíce vzpomínáte?

Nemám konkrétní zážitek, který by byl hodnotnější než jiný. Byla to léta poznávání, objevování, dřiny, legrace…

Co považujete za svůj největší úspěch ve Vaší dosavadní kariéře?

Za svůj úspěch považuji každého pacienta, který se díky mé péči uzdraví. Obecně -vážím si toho, ze sloužím hlavní operační služby, provozuji samostatně založenou privátní praxi, a to vše v krásném kraji jižního Rakouska.

Jakým zálibám se věnujete ve svém volném čase?

Především sportu, cestování a lenošení v létě u nádherného Wörthersee!!!