Rok absolutoria: 1981 

Obor: Všeobecné lékařství

Aktuální pozice: Vedoucí lékař Neurologie a Geriatrie Helmstedt (Dolní Sasko)

Jak se vyvíjela Vaše kariéra po absolutoriu na LF HK?

Těžce – nejprve krajský ústav národního zdraví v Banské Bystrici – zde jako naprosto bezperspektivní rebel a buřič označen.

1986 – Emigrace do Německa; nástup na Neurologickou kliniku University v Heidelbergu, další kvalifikace, vědecká spolupráce a klinický růst, poté od 1994 – pozice hlavního lékaře Neurologického oddělení – až do aktuální doby na různých klinických pracovištích (Hamburg, Magdeburg, Helmstedt), aktuálně vedoucí lékař v Helmstedt (dolní Sasko), pravděpodobně za 3-4 roky důchod.

Co si představíte, když se řekne Lékařská fakulta v Hradci Králové?

Moje nejkrásnější léta života, malá vysoce kvalitní fakulta. Moc jsem se zde naučil a byl jsem v mnoha směrech lepší jak moji němečtí kolegové – co se týká lékařského vzdělání a základních poznatků z fakulty, zj. teorie. Němci měli víc praktického výcviku – to u nás chybělo.

Na jaký zážitek spojený se studiem na fakultě nejvíce vzpomínáte?

Nemám žádný výjimečný zážitek – skoro všechny vzpomínky jsou velmi pěkné a pozitivní. Ty nejhezčí vzpomínky z kolejí zůstanou samozřejmě soukromé. 

Co považujete za svůj největší úspěch ve Vaší dosavadní kariéře?

Že jsem se jako cizinec dostal na konec kariérního žebříčku v Německu – v ČSSR jsem byl bez šancí (komunistická kritéria).

Jakým zálibám se věnujete ve svém volném čase?

Lyžování, jízda na koni, myslivost.