Rok absolutoria: 1975

Obor: FaF s výukou na LFUK

Aktuální pozice: Vedoucí výzkumu ELLA-CS a CEO ELLA-CS, CV viz: www.ellacs.cz

Jak se vyvíjela Vaše kariéra po absolutoriu na LF HK?

Nastoupil jsem na Oddělení radiobiologie  LFUK pod vedením prof. Vodičky a současně jsem postupně přešel i na Ústav biofyziky LFUK pod stejným vedením, později vedené p. prof. Stránským. Převzal jsem vedení Ústavu pro experimentální a klinickou radiobiologii a využití radioizotopů LFUK. Po r. 1990 jsem již na fakultu docházel externě.

Co si představíte, když se řekne Lékařská fakulta v Hradci Králové?

Nesmírně náročný kolektiv, který neslevil ani v dobách největšího tlaku z odborných požadavků na studenty. 

Na jaký zážitek spojený se studiem na fakultě nejvíce vzpomínáte?

Závěrečné přednášky prof. Steinharta. Vánoční večírky, kdy jsme se potkávali napříč katedrami a největší zážitek bylo sjetí všech pater LF na starých lyžích…

Co považujete za svůj největší úspěch ve Vaší dosavadní kariéře?

Uvedení do standardní celosvětové léčby spoluvyvinuté implantáty: Biodegradabilní stent a Danišův stent na zastavení opakovaného jícnového krvácení.

Jakým zálibám se rád věnujete ve svém volném čase?

Práce se dřevem všeho druhu, ale nějak ten volný čas stále chybí…