Podpořte své zdraví a pomozte vybojovat pro fakultu putovní pohár!

 • 5 fakult 
 • 5 nemocnic
 • 2 sporty

Pravidla soutěže:

 1. Soutěží se ve dvou disciplínách (běh a cyklistika)

 2. Fakulty soutěží s fakultami a nemocnice s nemocnicemi.

 3. Cílem je získat pro svoji fakultu / nemocnici co nejvíce kilometrů během nebo cyklistikou

 4. Účastníkem je student nebo zaměstnanec dané fakulty / nemocnice

 5. Sportovní aktivita probíhá v libovolném prostředí, v libovolném čase.

 6. Aktivita je zaznamenávána prostřednictvím mobilní aplikace (služby) STRAVA.com
 7. Účastník může být členem běžeckého i cyklistického klubu v rámci fakulty / nemocnice

 8. Přihlásit se je možné v průběhu celé soutěže

 9. Uznána je pouze aktivita zaznamenaná pomocí aplikace s GPS v době soutěže

 10. Pro zaznamenání aktivity běh nebo cyklistika musíte zvolit v aplikaci danou aktivitu RUN / CYCLING. Ostatní aktivity nebudou započítány do soutěže. 

 11. Soutěž probíhá od 12. 7. 0:00 Do 29. 8. 24:00 v roce 2021

 12. Vítěz získá putovní pohár v každé z disciplín.

 13. Pokud bude z některé fakulty přihlášeno více účastníků než je celkový počet studentů nejmenší z fakult, bude výsledný součet km přepočítán koeficientem zohledňujícím počty studentů na jednotlivých fakultách.

 14. Pokud se v soutěži objeví „podezřelá aktivita“ vyhrazuje si organizátor možnost tuto aktivitu do celkového výsledku nezapočítat. 

 15. Za “ podezřelou aktivitu “ je považován záznam, který svým charakterem neodpovídá reálné možnosti splnění ( množství km, rychlost aktivity atd…)

 16. Soutěž počítá se sportovním chováním účastníků a získávání záznamů podle pravidel.

 17. Výsledky získané pomocí soutěže mohou eventuálně sloužit k získání zápočtu ( tuto možnost si upravují katedry a ústavy jednotlivých fakult dle svých požadavků).

Více informací naleznete zde.