Vážené absolventky, vážení absolventi,
dne 24. 9. 2022 se uskuteční 1. ročník konference Zdravé zdravotnictví v prostorách Hermitage hotel Praha. Cílem konference je podpora zdravotníků v rozvoji komunikačních dovedností a praktický nácvik komunikace v náročných situacích, jimž ve své každodenní praxi čelí. Konference je unikátní svou formou i obsahem, neboť je tvořena nejen přednáškami, ale především prakticky orientovanými workshopy, které usnadní přenesení nově nabytých dovedností do praxe. 

Těšit se můžete např. na tato témata:

  • Emočně inteligentní komunikace,
  • Nenásilná komunikace pro pohodu v ordinaci i doma,
  • Vedení pacientů k odpovědnosti prostřednictvím komunikace,
  • Dialogická komunikace v týmu zdravotníků,
  • Motivační rozhovory ve zdravotnictví, 
  • A další.

Registrace k účasti je možná na www.MedicRise.cz. Registrační poplatek za účast na konferenci činí 1.990,- Kč.

Konference Zdravé zdravotnictví je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory a je ohodnocena 6 kredity dle SP č. 16 ČLK. Konference Zdravé zdravotnictví je současně akreditována Asociací klinických psychologů České republiky a je ohodnocena 4 kredity dle AKP ČR.

Více informací o plánované konferenci naleznete na webových stránkách www.MedicRise.cz

  •