Rok absolutoria: 2009

Obor: Všeobecné lékařství

Aktuální pozice: Zástupce přednosty pro výuku, Oddělení Intenzivní péče Kliniky kardiologie IKEM

Jak se vyvíjela Vaše kariéra po absolutoriu na LF HK?

Ihned po graduaci jsem nastoupil na Kliniku kardiologie IKEM, jako každý mladý lékař jsem se musel proklestit strastiplným postgraduálním vzděláváním, po 6-ti letech úspěšně atestoval v oboru kardiologie, a následně také dokončil své Ph.D. studium. V letech 2012-2016 jsem měl to štěstí stát v čele platformy mladých kardiologů v České republice (Kardio 35). V minulém roce jsem si splnil jeden ze svých dalších snů, a to zkusit si nějakou tu zahraniční pracovní zkušenost. Strávil jsem 15 měsíců na Intenzivní péči v nemocnici Royal Brompton, resp. na Anesteziologickém oddělení Chelsea and Westminster v Londýně.

Co si představíte, když se řekne Lékařská fakulta v Hradci Králové?

Moje Alma mater, univerzita, která mi toho dala spoustu, a které za mnohé vděčím. Prožil jsem v HK 6 nádherných let, spoustu se toho naučil, našel mnoho blízkých kamarádů či mentorů. HK je pro mě srdcová záležitost a navždy to tak i zůstane.

Na jaký zážitek spojený se studiem na fakultě nejvíce vzpomínáte?

Vybavují se mi nejspíše 3 hlavní momenty: 1) Úspěšné složená zkouška z anatomie, strašáka všech mediků, která mi nalila tolika krve do žil, že jsem byl přesvědčený, že tu medicínu zkrátka určitě úspěšně dokončím. 2) Den, kdy jsem se dozvěděl, že jsem prošel sítem pohovoru ke studijnímu pobytu na Mayo Clinic, kde jsem nakonec strávil dvoje letní prázdniny, který mi neuvěřitelně rozšířil obzory a zkušenosti, a který bych každému studentu medicíny v HK doporučil. 3) Den, kdy jsem úspěšně splnil poslední státnici v 6. ročníku, vyšel z Pediatrické kliniky FN HK, a radostně si zakřičel jooo 🙂

Co považujete za svůj největší úspěch ve Vaší dosavadní kariéře?

To, že jsem se po letech praxe v ČR, i po zahraničních zkušenostech, snad stal dobrým lékařem. Medicína totiž není jen o vědomostech a klinických zkušenostech, ale také o lidském přístupu a nadhledu. Tituly před či za jménem Vás šťastného neudělají, mě stačí aby práce dávala smysl, aby naše snažení někam vedlo, a naši pacienti byli spokojení.

Jakým zálibám se věnujete ve svém volném čase?

Téměř denně sportuji, od běhu, přes kolo, po honění se za kulatým nesmyslem (fotbal). Jsem také závislý na cestování, poznávání nových míst, lidí a kultur. I proto jsem rád, že jsem měl to štěstí založit s kolegy Nadační fond České srdce, se kterým pomáháme v zemích třetího světa s diagnostikou a léčbou vrozených či získaných srdečních onemocnění. Na našich misích, kterých jsme do Afrických zemí, či Nepálu podnikli již 10, vždy první týden echokardiograficky místní populaci vyšetřujeme, a v tom druhém poznáváme krásy místní země.