Jan Toman

PhD student v APC Microbiome Ireland

„Na medicínu jsem šel, abych nepromrhal latinu, kterou jsem se naučil na gymnáziu. To, co následovalo, se mi nějak vymklo kontrole.“

Pavel Rozsíval

Oční chirurg, konzultant

O LF HK: „Prakticky celý můj život je s touto školou, potažmo Karlovou Univerzitou, spjat. Vždy jsem byl hrdý na to, že jsem její součástí a snažil jsem se a stále snažím být jejím platnou součástí.“

Karel Volenec

Vedoucí výzkumu ELLA-CS a CEO ELLA-CS

Největší úspěch: „Uvedení do standardní celosvětové léčby spoluvyvinuté implantáty: Biodegradabilní stent a Danišův stent na zastavení opakovaného jícnového krvácení.“

Richard Polma

Maxillofaciální chirurgie

„Zůstat za každých okolností svůj, se svým původem a hodnotami, tudy vede cesta.

Fakulta nás naučila velmi tvrdě trénovat, skromně žít a hodně se učit (tak žiju dodnes). Odborně to byla (a snad stále je) špička.“

Seif Tamer

„I never actually had it as a first plan to come and study here in the Czech Republic, let alone the small town of Hradec Kralove. But I have a tendency to call this “the best mistake I have ever made”. Let me tell you why.“

Pavel Stodůlka

Přednosta očních klinik Gemini

„Podařilo se nám umělou rohovkou vrátit zrak několika lidem, kteří byli slepí třeba i mnoho desítek let. První pacientka s umělou rohovkou bostonského typu byla slepá celých 16 let a dodnes, což je 12 let po implantaci, stále dobře vidí a bez brýlí i čte.“

Jana Příborská

Vedoucí lékař chirurgie, LKH Wolfsberg, Kärnten

„Medicína a lékařské povolání ve mně vždy vzbuzovaly respekt a obdiv současně s pokorou. Vzorem mi byl a stále je můj otec – chirurg ve FN HK.“

Jozef Rakicky

Vedoucí lékař Neurologie a Geriatrie Helmstedt (Dolní Sasko)

„Ty nejhezčí vzpomínky z kolejí zůstanou samozřejmě soukromé.“

Kristýna Hynková

Momentálně je již druhým rokem na doktorské stáži na University of Alberta v kanadském Edmontonu – pracuje převážně na výzkumech zaměřených na vlastnosti dentální keramiky.

„Nejvíce vzpomínám asi na paní profesorky Bartákovou a Procházkovou. Jsou to odbornice na svém místě, velice zapálené do svého oboru, a tak se Vám nemůže nikdy stát, že se na jejich přednášce nebo praktikách budete někdy nudit.“

Petr Štourač

Přednosta Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace, proděkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, ředitel Simulačního centra  Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

„LF HK – Rodinná atmosféra, důraz na klinickou praxi, náročné studium, klíčové zkoušky (za nás Anatomie, Fyziologie, Patologická fyziologie, Patologická anatomie, Chirurgie, Interna…), ale i prostředí, tedy hradecké parky, soutok, „Stříbrňák“ a studentský život.“

Ian J Toibin

Specialist Trainee in Orthodontics in Torbay Hospital in the South West of England, ‚The Beautiful English Riviera‘, and commence the DDS in Orthodontics (Doctorate in Dental Surgery) programme at Bristol University in January 2021. 

„Studying abroad at LF HK and the sacrifices I have made over the years have really helped me to become so determined and continue to achieve so much in my career. Being a graduate of LF HK for me is a badge of honour which I attribute to much of my success.“

Anatolij Truhlář

Odborný lékař v oborech urgentní medicína a anesteziologie a intenzivní medicína; vedoucí lékaře střediska letecké záchranné služby v Hradci Králové; lékařský náměstek Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje

„Můj vztah k záchrance začal už v dětství, kdy jsem také začal sbírat modely sanitek. Unikátní sbírka je nyní vystavena v Muzeu východních Čech v Hradci Králové na výstavě Záchrankou kolem světa. Vzhledem k fyzicky náročné práci na záchranné službě jsem se v posledních letech začal více věnovat sportu, přestože jsem s tělocvikem ve škole vyloženě bojoval.“

David Astapenko

Lékař kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové  

„Již v průběhu pregraduálního studia jsem se angažoval ve výzkumu a můj zájem trvá dodnes. Loni jsem úspěšně ukončil postgraduální studium a obdržel Hlávkovu cenu.“

Alex Horký

Porodnictví, prenatální medicína a gynekologie v Norimberku

„Lékařská fakulta Hradec Králové? Super lidi, moderní fakulta s vazbami na cizinu. Kolej Na Kotli je fenomenální pojem a z té mám velké zážitky a hluboké vzpomínky. „

Chaitra Srinivas

Orthodontist in the pravite clinic

„LFHK was a place, where I went through a lot of hardships as I was away from my home country but it finally paid the fruits of wisdom and success to me.“

Michal Pazderník

Zástupce přednosty pro výuku, Oddělení Intenzivní péče Kliniky kardiologie IKEM

„Prožil jsem v HK 6 nádherných let, spoustu se toho naučil, našel mnoho blízkých kamarádů či mentorů. HK je pro mě srdcová záležitost a navždy to tak i zůstane.“

Ali El Rida El Masri

„I am a 26 year old Doctor currently working at King’s College Hospital, London, UK. I was very good at sciences from a very young age, and I wanted to make active changes in a high yield environment.“

Aarushi Sharma

„My name is Aarushi Sharma, I came to the Czech Republic from Cairo, Egypt to study General Medicine in 2012. I am currently working as a doctor at Vseobecna Fakultni Nemocnice (1LF) Prague and specializing in Internal Medicine.“