Rok absolutoria:  1974

Obor: Všeobecné lékařství  

Aktuální pozice: Oční chirurg, konzultant

Jak se vyvíjela Vaše kariéra po absolutoriu na LF HK?

Po skončení studia LF v HK jsem absolvoval vědecké studium na LF v HK, oční lékařství, zakončené obhajobou CSc., pak jsem byl na oční klinice FN v HK jako vědecký pracovník. Složil jsem atestaci z očního lékařství 1. a 2. stupně.  1984 jsem v konkurzu získal místo primáře očního oddělení v Teplicích v Čechách , 1986 jsem, opět v konkurzu, získal místo primáře krajského očního oddělení v Ústí nad Labem. 1991 jsem byl jmenován docentem. Od roku 1993 do roku 2015 jsem byl přednostou oční kliniky LF a FN v HK. 1996 jsem byl jmenován profesorem pro obor očního lékařství. Byl jsem předsedou odborné společnosti očního lékařství, akreditační komise MZ, členem VR ČL, opakovaně VR MZ, místopředsedou UEMS EBO, členem vedení SOE a zastával jsem řadu dalších funkcí. Za svou činnost jsem byl poctěn mnoha oceněními.

Co si představíte, když se řekne Lékařská fakulta v Hradci Králové?

Je to místo, kde jsem získal titul MUDr. po náročném studiu, škola, jejímž pracovníkem jsem s přestávkou od roku 1974 dosud. Prakticky celý můj život je s touto školou, potažmo Karlovou Univerzitou, spjat. Vždy jsem byl hrdý na to, že jsem její součástí a snažil jsem se a stále snažím být jejím platnou součástí.

Na jaký zážitek spojený se studiem na fakultě nejvíce vzpomínáte?

Celé studium bylo školou života, největším zážitkem bylo nejspíše studentské hnutí, stávka v roce 1968 hned poté, co jsem nastoupil na fakultu, tehdejší přednášky našich učitelů, kteří s námi mluvili jako rovný s rovným a zcela jinak, než byly tehdejší oficiální názory.

Co považujete za svůj největší úspěch ve Vaší dosavadní kariéře?

Asi to, co dělám celý profesní život – pomáhat lidem lépe vidět, 31 let ve vedoucí funkci, mnoho vynikajících osobností, se kterými jsem spolupracoval a dále spolupracuji, kterým jsem pomohl rozvinout jejich schopnosti, dosáhnout atestací, vědeckých titulů, umístit se ve vedoucích funkcích.

Jakým zálibám se rád věnujete ve svém volném čase?

Rád se věnuji sportovním aktivitám, zahradě a práci se dřevem.