Rok absolutoria: 2000

Obor: PhD v oftalmologii na téma laserová operace očních vad LASIK

Aktuální pozice: Přednosta očních klinik Gemini

Jak se vyvíjela Vaše kariéra po absolutoriu na LF HK?

Po dobu studia PhD jsem pracoval na pozici zástupce primáře očního oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlína a za 2 roky po ukončení studia jsem se stal primářem tohoto pracoviště. Na pozici primáře jsem působil do roku 2008, kdy jsem odešel na soukromou oční kliniku Gemini, kterou jsem ve Zlíně založil. V současnosti má klinika Gemini 10 pracovišť v ČR a jedno ve Vídni v Rakousku. Provádí přes 30 000 očních operací ročně. V roce 2017 jsem jako první oční lékař v ČR a v Rakousku získal evropský odborný titul FEBOS-CR, což je Fellow of the European Board of Ophthalmology Specialist in Cataract and Refractive Surgery.  Zavedl jsem v ČR řadu nových operačních metod a několik z nich provedl jako první na světě: korekce vysokého astigmatismu rotací rohovkové lentikuly, implantace presbyopické fakické čočky a operace katarakty femtomatrixovým laserem.  Byl jsem zvolen jako první český oční lékař do výboru evropské odborné společnosti ESCRS = European Society of Cataract and Refractive Surgeons a prezidentem americko – evropské odborné společnosti AECOS = American Eropean Congress of Ophthalmic Surgery. Získal jsem ještě pár vyznamenání a cen v ČR i v zahraničí. Unie pacientů mně zvolila v roce 2011 lékařem roku.

Co si představíte, když se řekne Lékařská fakulta v Hradci Králové?

Je to po Univerzitě Palackého v Olomouci, kde jsem studoval medicínu, moje druhá alma mater. Karlovu Univerzitu považuji za nejprestižnější českou univerzitu a již mnoho let jsem asistentem na lékařské fakultě Karlovy Univerzity v Praze.  Na Lékařské fakultě v Hradci Králové byl mým školitelem tehdejší přednosta oční kliniky LF UK v Hradci Králové prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc. On je tou hlavní osobou, která mě ke studiu PhD v Hradci Králové přivedla. Pana profesora jsem obdivoval už jako student medicíny, který toužil po oboru oftalmologie. Jeho referátové výběry byly v té době nedocenitelným zdrojem odborných informací. Moc rád jsem ho jako oftalmolog poznal osobně a vedle dr. Gimbela v Kanadě a docentů Kuběny a Smečky ve Zlíně se stal mým neocenitelným mentorem a vzorem. Na panu profesoru Rozsívalovi jsem obdivoval od svých profesních počátků jeho odborný přehled a širokou škálu operací, které prováděl, stejně jako jeho publikační i přednáškovou činnost. Byl jedním z mála ve své generaci, který se přednáškami prosadil nejen v ČR, ale i v zahraničí. A jsem moc rád, že v současnosti operuje pan profesor Rozsíval i na naší klinice Gemini.

Na jaký zážitek spojený se studiem na fakultě nejvíce vzpomínáte?

No, já nejvíce vzpomínám na trochu divoké jízdy ze Zlína do Hradce Králové. Já musel dopoledne stihnout ve Zlíně pacienty a ve 14 hodin být na přednáškách v Hradci Králové. Tehdy ještě nebyla cesta mezi Zlínem a Hradcem tak propojená dálničními úseky jako nyní. Tak jsem hnal svůj tehdejší Oltcit a poté Škodu Forman někdy na hranici jejich možností i trochu za hranicí předpisů, abych přijel včas. A po přednáškách zase zpět a někdy se ještě večer podívat na oddělení na pacienty. Vzpomínám třeba trochu z úsměvem na zkoušku z angličtiny. Mám kromě českého i kanadské občanství. Často jsem jezdil sbírat do Kanady odborné zkušenosti a tak mně angličtina nedělala problém. Také vzpomínám na to, jak jsem měl disertační práci rozloženou doma po celé ložnici, než jsem ji zkompletoval. No a samozřejmě vzpomínám já i moji blízcí na krásnou promoci ve starobylém Karolinu.

Co považujete za svůj největší úspěch ve Vaší dosavadní kariéře?

Podařilo se nám umělou rohovkou vrátit zrak několika lidem, kteří byli slepí třeba i mnoho desítek let. První pacientka s umělou rohovkou bostonského typu byla slepá celých 16 let a dodnes, což je 12 let po implantaci, stále dobře vidí a bez brýlí i čte. Další pacient byl slepý plných 53 let po úrazu žhavým kovem a společně s kolegy z Lékařské fakulty v Hradci Králové jsme o něm napsali publikaci, která pojednává o nejdéle trvající slepotě, která byla kdy vyléčena a publikována v odborné literatuře. Tento pán po operaci poprvé uviděl svou ženu, která si ho brala už jako slepého, své syna a vnučku. Bohužel po necelém roce tento pacient opět oslepl, protože ho zradila sítnice, která byla už nezvratně poškozena. Ale první zmíněná pacientka a několik dalších stále vidí. No a přirozeně, pokud se člověku podaří udělat nějakou operaci jako první, tak si toho považuje. Mému týmu se to podařilo několikrát.

Jakým zálibám se věnujete ve svém volném čase?

Moji nejčastější činností ve volném čase je sport. V zimě lyžování, snowboard, skialpinismus i běžky. A od jara do podzimu téměř denně plavu. V době koronavirové pandemie se snažím pravidelně otužovat. Mám moc rád horské kolo a poslední roky si celá rodina užíváme nový letní sport – motorový surf JetSurf. Většinu uvedených sportů jsme naučili naše nyní už dospělé děti, takže je můžeme a často provozujeme společně.  Čím dál raději mám také turistiku, do které je fanda moje paní. Chodíme s naší fenečkou Fany, se kterou moje paní dělá v nemocnici canisterapii.