Promoce absolventů magisterských studijních oborů Všeobecné lékařství, Zubní lékařství a General Medicine se uskuteční 19. a 20. 7. 2022 od 9:00 již tradičně v pražském Karolinu na Praze 1, konkrétně ve Velké aule. 

Nejlepším absolventům se bude udělovat Cena děkana a Cena Josefiny Napravilové. 

Naleznete zde také náš stánek Alumni LF HK, kde se můžete informovat o možnostech registrace do Alumni, výhodách a benfitech spojených s registrací, či si zakoupit Alumni merch. 

Těším se na Vás!