Podělte se s námi o své vzpomínky a zážitky.

U příležitosti 75. výročí vzniknu LF HK jsme si pro Vás připravili fotosoutěž. Zašlete nám fotografii, která symbolizuje Vaše studium na LF HK. Vytvořte tak galerii fotografií a zavzpomínejte na Vaše studijní zážitky alespoň na dálku s Vašimi kamarády, spolužáky a učiteli. Oceníme celkem 6 nejlepších fotografií, 3 si zvolí sami absolventi a studenti a 3 zástupci fakulty. Výherci se mohou těšit na věcné odměny.

Pro více informací si prosím přečtěte níže uvedená pravidla a podmínky soutěže.

Těšíme se na Vaše fotografie!

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

  1. Kdo se může zúčastnit: Všichni absolventi LF HK, UK (Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova)
  1. Souhlas s pravidly soutěže: Účastí v soutěži (= zasláním fotografie) souhlasí účastník se všemi uvedenými pravidly.
  1. Termín zasílání fotografií: Fotografie lze zasílat od 25. 11. 2020 do 31. 12. 2020
  1. Podmínky účasti: Soutěžní fotografie musí být zaslána: a) na e-mail: alumni@lfhk.cuni.cz, b) poštou na adresu: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ondřej Krempa, Šimkova 870, Hradec Králové 500 03. K fotografii je třeba přiložit jméno a příjmení soutěžícího, rok pořízení a místo, odkud fotografie pochází. Zaslaná fotografie musí obsahovat všechny zde uvedené údaje, aby mohla být zařazena do soutěže. LF HK si vyhrazuje právo vyřadit soutěžní fotografie, které jsou v rozporu s těmito pravidly. Jeden soutěžící může zaslat více fotografií. Využití podvodných praktik či vědomé obcházení pravidel je důvodem k vyřazení ze soutěže.
  1. Tematické nároky: Obsah, který je v rozporu s Etickým kodexem Univerzity Karlovy, lékařskou zásadou mlčenlivosti či ochranou osobních údajů, je zakázán. Obsah nesmí být urážlivý, zobrazovat nahotu, obscénnost, násilí či jakkoliv propagovat užití škodlivých látek/ drog.
  1. Hodnocení a ocenění: Vzniknou 2 hodnotící komise: 1) Uživatelé ve skupině Alumni na Facebooku budou hlasovat na Facebooku LF HK, kam budou vkládány všechny fotografie (zaslané na e-mail i poštou), 2) Komise děkana složená ze zástupců LF HK včetně pana děkana. Na základě vyhodnocení oceníme 3 nejlepší fotografie z obou komisí. 1. Mikina LF HK Alumni + špendlík Alumni, 2. Plecháček LF HK Alumni + špendlík Alumni, 3. Ponožky LF HK Alumni + špendlík Alumni.
  1. Účastí na soutěži účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že LF HK, kdokoli jednající jménem společnosti LF HK a licence společnosti LF HK, mají právo obsah fotografie, pokud to zákon umožňuje, tisknout, publikovat, vysílat, distribuovat a použit v jakýchkoli médiích, která jsou nyní známá nebo dále rozvíjená trvale a po celém světě, bez omezení pro zpravodajské, reklamní, informační, obchodní, reklamní, veřejnoprávní a propagační účely bez jakékoli další náhrady, oznámení, revize nebo obsahu. Vstupem do této soutěže účastník prohlašuje a zaručuje, že příspěvek je jeho původním autorským dílem a neporušuje vlastnická práva nebo práva duševního vlastnictví třetí strany. Pokud účastníkův vstup porušuje právo duševního vlastnictví jiného uživatele, bude diskvalifikován na základě výhradního uvážení společnosti LF HK.
  1. Další podmínky: LF HK si vyhrazuje právo, podle svého výhradního uvážení, zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit soutěž, pokud by virus, chyba, nepovolený zásah člověka, podvod nebo jiná příčina mimo kontrolu LF HK znemožnila administrativu, bezpečnost, spravedlnost, nebo řádné vedení soutěže. V takovém případě může LFHK vybrat vítěze ze všech způsobilých příspěvků obdržených před a/nebo po (dle situace) vzniku jmenovaných překážek a zásahu ze strany LF HK. LF HK si vyhrazuje právo, podle svého výhradního uvážení, diskvalifikovat jakoukoli osobu, která se pokusí o manipulaci průběhu soutěže nebo porušuje stanovené podmínky soutěže. LH FK si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení zrušit soutěž v případě, že počet přihlášených návrhů bude nižší než 5.
  1. Zásady ochrany osobních údajů: Informace předložené v rámci soutěžního návrhu podléhají zákonu č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.