Milé absolventky, milí absolventi,

Máme pro Vás příležitost zúčastnit se zahraniční stáže na evropských výzkumných pracovištích v rámci projektu INODOK!
 
Kam můžete vyjet:
  • Evropská unie (kterýkoliv z 26 států)
  • Spojené království (Anglie, Skotsko, Wales, Severní Irsko)
 
Podmínky:
  • přihlásit se může student/ka DSP na LF HK v prezenční nebo kombinované formě studia (i pokud se budete teprve hlásit ke studiu a budete chtít tentýž semestr nebo rok vyjet 😉 )
  • délka stáže musí být min.1 semestr a max. 6 měsíců
  • Doba realizace stáže nejpozději do 30.6.2023
 
Proč do toho jít?
  • je to příležitost studovat a bádat na špičkových evropských pracovištích
  • zahraniční zkušenost a rozvoj v profesní i osobní rovině
  • splníte si tím jednu ze studijních povinností
  • podpora formou stipendia až 25 000 Kč/měsíc
 
Přihlášky je možné zasílat od 25.7. do 31. 8. 2022
 
Bližší informace: